Kalenderisning Seniorhuset Fredericia

Mødebooking - december 2023

Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Lørdag Søndag
Åben Seniortræning
bridge
Parkinsondans
Knipling
Stå og stolegymnastik
Ældresagen - Bogklub
Brug af maskiner
Dagligstuen, kun for kvinder
Fredericia Husflid
Fredericia Husflid
Fredericia Husflid
Åben Seniortræning
Søndags cafe Ældre Sagen
Søndags cafe Ældre Sagen
Kol Motionsfællesskab v/ Lene
stole gymnastik
Engelsk III
Fransk begyndere
Patchwork
Ældresagen Stolemotion
Eng I
Strik og andre kreative ideer
bridge
Åben seniortræning
Volt quilterne kirsten kristiansen
Kol Motionsfællesskab v/ Lene
FOF Engelsk ved Joyce
Juniorskak Fredericia Skakforening
Juniorskak Fredericia Skakforening
bridge
Engelsk
undervisning bridge
Møde mellem Træning & Forebyggelse og Det Forebyggende Team
Tysk III
Gymnastik stående
Italiensk II
Stolegymnastik
bridge
Tirsdagsbanko
Engelsk III
Informationsudvalgsmøde
Kreative piger
Vedligeholdende Træning v/ Maj Britt
FOF engelsk ved Joyce
Whist
undervisning af bridge
Fredericia Husflid
Fredericia Husflid
Fredericia Husflid
Blomsterbinding SAF
Fransk II
Mad for mænd
Stolegymnastik
Ældresagens Datacafé
Åben Seniortræning
Smykkeværksted + 3D kort
Engelsk
Foredrag
Foredrag
Fredericia bridgeklub
Kreative piger
Whist
Åben seniortræning
Italiensk begyndere
Engelsk
bridge
FOF foredrag med Kristian Sloth "spørg for satan"
Kol Motionsfællesskab v/ Lene
TAROK Fredericia Fæstnings Tarokklub
Åben Seniortræning
Kreativt værksted
Banko Pensionistforeningen af 1938
bridge
Kol Motionsfællesskab v/ Lene
Frimærkeklubben
Fotoklubben
Frimærkeklubben
Bridgeklubben Fæstningen
Åben Seniortræning
bridge
Parkinsondans
Knipling
Stå og stolegymnastik
Møde mellem Det Forebyggende Team og Kort&Data
Brug af maskiner
Åben Seniortræning
Kol Motionsfællesskab v/ Lene
Engelsk III
Fransk begyndere
Ældre Sagen bestyrelsesmøde
Socialkompasset
Patchwork
Eng I
Julefrokost
Julefrokost
Julefrokost
Julefrokost
Julefrokost
Forflytningsundervisning
Strik og andre kreative ideer
Personalemøde
Åben seniortræning
Kol Motionsfællesskab v/ Lene
Faglige Seniorer info møde
FOF Engelsk ved Joyce
juniorskak/ Fredericia Skakforening
fotoklub generalforsamling
Julefrokost
Julefrokost
Julefrokost
Julefrokost
Julefrokost
Engelsk
Syng sammen Ældre sagen
Tysk III
Gymnastik stående
Thopper
Italiensk II
Stolegymnastik
Engelsk III
bridge
Kreative piger
Vedligeholdende Træning v/ Maj Britt
FOF engelsk ved Joyce
undervisning af bridge
Whist
Fredericia Husflid
Fredericia Husflid
Fredericia Husflid
Fransk II
Mad for mænd
Stolegymnastik
SAF Bestyrelsesmøde
Åben Seniortræning
Data café
P 1938 bridge Julefrokost
Engelsk
P 1938 bridge Julefrokost
Fredericia bridgeklub
Kreative piger
Whist
Åben seniortræning
Italiensk begyndere
Engelsk
Kol Motionsfællesskab v/ Lene
TAROK Fredericia Fæstnings Tarokklub
Cafetur for en som dig
Cafetur for en som dig
Åben Seniortræning
Kortblanding Bridge.
Kreativt værksted
Bevæg din Livsstil
Kol Motionsfællesskab v/ Lene
Frimærkeklubben
Frimærkeklubben
Bridgeklubben Fæstningen
Bridgeklubben Fæstningen
Åben Seniortræning
Parkinsondans
Kortblanding Bridge.
Knipling
Stå og stolegymnastik
Brug af maskiner
Åben Seniortræning
Kol Motionsfællesskab v/ Lene
Engelsk III
Eng I
Strik og andre kreative ideer
Åben seniortræning
Personalemøde - Medborgerskab og Brobygning
Volt quilterne kirsten kristiansen
Kol Motionsfællesskab v/ Lene
FOF Engelsk ved Joyce
Juniorskak Fredericia Skakforening
Juniorskak Fredericia Skakforening
Engelsk
SIPS Bestyrelse
Tysk III
Italiensk II
Engelsk III
Tirsdagsbanko
Kreative piger
Vedligeholdende Træning v/ Maj Britt
FOF engelsk ved Joyce
Whist
Fredericia Husflid
Fredericia Husflid
Fredericia Husflid
Fransk II
Stolegymnastik
Åben Seniortræning
Data café
Engelsk
Kreative piger
Whist
Engelsk
Kol Motionsfællesskab v/ Lene
Fredericia Bibliotek
Banko Pensionistforeningen af 1938
Bevæg din Livsstil
Kol Motionsfællesskab v/ Lene
Åben Seniortræning
Parkinsondans
Knipling
Engelsk III
Eng I
FOF Engelsk ved Joyce
Engelsk
Tysk III
Italiensk II
Engelsk III
Vedligeholdende Træning v/ Maj Britt
FOF engelsk ved Joyce
Fredericia Husflid
Fredericia Husflid
Fredericia Husflid
Fransk II
Stolegymnastik
Engelsk
Engelsk
Parkinsondans
Knipling
Personalemøde seniorhuset